lomvie

Introduktion til lomvie:

Lomvie er en fascinerende havfugl, der tilhører alkefamilien. Den er kendt for sin karakteristiske udseende og unikke adfærd. Lomvien er en dygtig svømmer og dykker, og den lever primært af fisk og andre marine organismer. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter af lomviens liv, herunder dens biologi, habitat, vokaliseringer og forekomst.

Beskrivelse af lomvie generelt:

Lomvien er en mellemstor fugl, der typisk måler omkring 40-45 cm i længden og vejer omkring 500-800 gram. Den har en karakteristisk sort og hvid fjerdragt, der giver den et elegant og kontrastfuldt udseende. Lomviens hoved er sort med et hvidt ansigt og en karakteristisk sort hætte. Den har også en lang og spids næb, der er tilpasset til at fange fisk under vandet.

Lomviens vinger er korte og afrundede, hvilket gør den til en dygtig svømmer og dykker. Dens ben er placeret langt tilbage på kroppen, hvilket gør den mindre egnet til at gå på land. Lomvien har også en karakteristisk adfærd, hvor den kan hoppe og flyve lavt over vandet med høj hastighed.

Oplysninger om lomvie’s kendetegn, herunder størrelse, farve, fjerdragt og eventuelle unikke træk:

Lomviens karakteristiske udseende gør den let genkendelig. Den har en sort overside og en hvid underside, hvilket giver den en fremtrædende kontrast. Lomviens hvide ansigt og sorte hætte skiller den ud fra andre alkefugle. Den har også en karakteristisk rød mund og røde fødder, der tilføjer et strejf af farve til dens udseende.

En unik egenskab ved lomvien er dens evne til at dykke dybt under vandet på jagt efter føde. Den kan dykke ned til 60 meter og forblive under vandet i flere minutter. Denne evne gør den til en dygtig jæger og giver den mulighed for at fange fisk, der lever på dybere vand.

Geografisk udbredelse og levesteder for lomvie:

Lomvien er en arktisk fugl, der har sin hovedudbredelse i det nordlige Atlanterhav og det nordlige Stillehav. Den yngler primært på kystklipper og øer i Arktis og subarktiske regioner. Lomvien er kendt for at danne store kolonier, hvor tusindvis af fugle samles for at yngle.

I Danmark kan man finde lomvier på øer som Skarv og Rømø, hvor de yngler i klippeskrænterne. Lomvien er også en almindelig gæst langs den danske kystlinje i vintermånederne, hvor den søger efter føde.

For at beskytte lomviens levesteder er der blevet etableret flere naturreservater og fredede områder, hvor fuglene kan yngle uforstyrret. Disse områder spiller en vigtig rolle i bevarelsen af lomviens bestand.

lomvie biologi og adfærd:

Fødevalg og spisevaner:

Lomvien lever primært af fisk, herunder arter som sild, tobis og brisling. Den jager ved at dykke ned i vandet og fange fiskene med sit skarpe næb. Lomvien kan fange flere fisk ad gangen og opbevare dem i sin mund, indtil den returnerer til overfladen.

Udover fisk kan lomvien også spise krebsdyr, blæksprutter og andre marine organismer. Den tilpasser sit fødevalg efter tilgængeligheden af ​​fødeemner i dens levesteder.

Redebygning og formering:

Lomvien danner store kolonier, hvor tusindvis af fugle samles for at yngle. Kolonierne er ofte placeret på klippeskær og stejle klippeskrænter, hvor fuglene kan bygge deres reder. Lomviens reder består af enkle skrænter eller små fordybninger i klipperne.

Hunnen lægger normalt et enkelt æg, som begge forældre deltager i at ruger ud. Ægget ruges i omkring 30-35 dage, hvorefter ungen klækkes. Begge forældre deltager i at fodre og beskytte ungen, indtil den er i stand til at flyve og klare sig selv.

Trækadfærd og migration, hvis relevant:

Lomvien er en fugl, der er tilpasset til livet ved havet og har derfor ikke en egentlig migration. Dog kan nogle lomvier foretage kortere vandringer i løbet af året for at søge efter føde eller finde velegnede yngleområder.

De lomvier, der yngler i Arktis, kan undertiden ses langs den danske kystlinje i vintermånederne, hvor de søger efter føde i de danske farvande. Disse fugle kan være en imponerende syn, når de flyver lavt over vandet på jagt efter fisk.

Sociale strukturer og interaktioner med andre fugle:

Lomvien er en social fugl, der danner store kolonier under ynglesæsonen. I disse kolonier kan der være tusindvis af fugle, der yngler og opdrætter deres unger. Kolonierne kan være meget støjende og travle, da fuglene kommunikerer med hinanden ved hjælp af forskellige vokaliseringer.

Lomvien kan også interagere med andre fuglearter, der deler dens levesteder. Dette kan omfatte konkurrence om føde eller territoriale kampe. På trods af disse interaktioner formår lomvien at opretholde sin egen niche og overleve i de udfordrende arktiske miljøer.

Habitater og levesteder:

Beskrivelse af foretrukne levesteder for lomvie:

Lomvien foretrækker at yngle på klippeskær og stejle klippeskrænter tæt ved havet. Disse steder giver fuglene beskyttelse mod rovdyr og let adgang til fødeemner i havet. Lomvien kan også ses i åbne farvande, hvor den søger efter føde.

Udover yngleområderne kan lomvien også findes langs kystlinjerne og på havet i vintermånederne, hvor den søger efter føde. Den kan ses i store flokke, der flyver lavt over vandet og dykker ned for at fange fisk.

Indflydelse af habitatændringer og trusler mod levestederne:

Lomviens levesteder kan være udsat for trusler som klimaændringer, forurening og ødelæggelse af levestederne. Ændringer i havtemperaturen og isdække kan påvirke fødegrundlaget for lomvien og reducere dens reproduktionssucces.

Forurening af havet kan også have negative konsekvenser for lomviens bestand. Forurening fra olieudslip eller kemikalier kan forårsage skade på fuglens fjerdragt og føre til tab af isoleringsevne og svømmeegenskaber.

Bevaringsindsatser og beskyttelse af lomviens levesteder spiller derfor en vigtig rolle i bevarelsen af denne smukke havfugl.

Eventuelle særlige krav til levestedet, som lomvie har:

Lomvien har særlige krav til sine yngleområder, da den har brug for tilstrækkeligt med plads til at danne store kolonier. Klippeskær og stejle klippeskrænter er ideelle levesteder, da de giver fuglene beskyttelse mod rovdyr og let adgang til havet.

Lomvien har også brug for tilstrækkelig adgang til fødeemner i havet, da den lever af fisk og marine organismer. Bevaring af lomviens levesteder er derfor afgørende for dens overlevelse.

Stemme og sang:

Beskrivelse af lomvie’s vokalisationer og sang:

Lomvien er kendt for sine karakteristiske vokalisationer, der omfatter høje, skrigende lyde og klukkende toner. Disse lyde bruges til at kommunikere med artsfæller og markere territorier. Hannerne og hunnerne har forskellige opkald, der bruges under parringssæsonen.

Lomvien kan også lave dybe og brummende lyde, der bruges til at advare andre fugle om potentielle farer. Disse lyde kan høres på lang afstand og er en vigtig del af lomviens kommunikationssystem.

Lydeksempler, hvis muligt:

Lydeksempler af lomviens vokalisationer kan findes på forskellige online ressourcer og fuglelyd-apps. Disse lyde kan være nyttige til identifikation af lomvien og forståelse af dens kommunikationssignaler.

Betydning af vokaliseringer for kommunikation og territoriale hensigter:

Lomviens vokaliseringer spiller en vigtig rolle i dens sociale og territoriale interaktioner. Fuglene bruger lydene til at kommunikere med artsfæller og markere deres territorier. Opkaldene kan også bruges til at tiltrække en partner under parringssæsonen.

Vokaliseringerne kan variere i styrke og tonehøjde afhængigt af fuglens hensigter. Høje og skrigende lyde bruges ofte til at advare andre fugle om potentielle farer, mens klukkende toner bruges til at etablere kontakt med artsfæller.

Distribution og forekomst:

Sammenligning af lomvie’s forekomst i Danmark, Europa og resten af verden:

Lomvien er en almindelig fugl i arktiske og subarktiske områder i både Nordamerika og Europa. Den findes også i nogle dele af Asien og det nordlige Stillehav. I Europa yngler lomvien primært i Norge, Island, Grønland og det nordlige Rusland.

I Danmark kan man se lomvien som gæstefugl om vinteren, når den søger efter føde i de danske farvande. Antallet af lomvier, der ses i Danmark, kan variere fra år til år afhængigt af fødegrundlaget og vejrmønstrene.

Antal og observationer af lomvie i forskellige regioner:

Antallet af lomvier varierer i forskellige regioner afhængigt af tilgængeligheden af ​​føde og egnede yngleområder. I nogle områder kan kolonierne være meget store, mens de i andre områder kan være mindre.

Observationer af lomvien kan være mest almindelige om vinteren, når fuglene søger efter føde langs kystlinjerne. Det er også muligt at se lomvien på havet, hvor den flyver lavt og dykker ned for at fange fisk.

Ændringer i lomvie’s udbredelse og årsager til sådanne ændringer:

Lomviens udbredelse kan påvirkes af faktorer som klimaændringer, ændringer i fødegrundlaget og forstyrrelse af levestederne. Ændringer i havtemperaturen og isdække kan påvirke lomviens yngleområder og fødegrundlag.

Forstyrrelse af lomviens yngleområder kan også have negative konsekvenser for dens bestand. Faktorer som turisme, olieudvinding og kystudvikling kan forstyrre fuglene og reducere deres reproduktionssucces.

Interaktion med mennesker:

Historisk betydning eller kulturel relevans af lomvie:

Lomvien har historisk set haft en vis betydning for mennesker, især i arktiske samfund. Fuglene har været en vigtig kilde til føde og materialer til beboerne i disse områder. Deres æg og kød har traditionelt været en del af den lokale kost.

I dag har lomvien også en vis kulturel relevans som en ikonisk arktisk fugl. Den er blevet et symbol på de vilde og uberørte landskaber i Arktis og tiltrækker turister og fuglekiggere fra hele verden.

Eventuelle økonomiske, landbrugsmæssige eller økologiske fordele eller ulemper ved lomvie’s tilstedeværelse:

Lomviens tilstedeværelse kan have økologiske fordele ved at bidrage til opretholdelsen af ​​havøkosystemer. Som en topprædator hjælper lomvien med at regulere fiskebestande og opretholde den økologiske balance i havet.

På den anden side kan lomviens tilstedeværelse også have visse ulemper. Fuglene kan forårsage skader på fiskeressourcer og fiskerifartøjer, især når de jager i store flokke. Derfor er det vigtigt at finde en balance mellem bevarelse af lomviens bestand og opretholdelse af bæredygtige fiskeripraksis.

Bevaringsstatus og trusler mod lomvie:

Lomvien er i øjeblikket klassificeret som en art med “mindste bekymring” af IUCN. Dette betyder, at dens bestand er stabil og ikke er i umiddelbar fare for udryddelse. Dog kan lokale bestande være udsat for trusler som klimaændringer, forurening og forstyrrelse af levestederne.

For at bevare lomviens bestand er det vigtigt at beskytte dens yngleområder og sikre tilstrækkelig tilgængelighed af fødeemner i havet. Bevaringsindsatser og overvågning af bestanden spiller en vigtig rolle i at bevare denne smukke havfugl.

Observation og fotografering:

Tips til at finde og observere lomvie i naturen:

 • Tag til kystområder og øer, hvor lomvien er kendt for at yngle.
 • Hold øje med klippeskær og stejle klippeskrænter, hvor fuglene kan bygge deres reder.
 • Brug en kikkert eller teleskop til at få et bedre kig på fuglene og deres adfærd.
 • Vær tålmodig og observer fuglene fra en passende afstand for at undgå at forstyrre dem.

Fotograferingstips og eksempler på gode fotolokationer:

 • Brug en telelinse til at få nærbilleder af lomvien og dens karakteristiske udseende.
 • Tag til klippeskær og øer, hvor fuglene er kendt for at yngle, for at få unikke fotomuligheder.
 • Hold øje med fuglenes adfærd og fang øjeblikke, hvor de dykker ned i vandet eller flyver lavt over havoverfladen.
 • Brug lyset til din fordel og eksperimenter med forskellige vinkler og kompositioner for at skabe interessante billeder.

Links til ressourcer eller organisationer, der kan hjælpe med identifikation og observation:

lomvie i Danmark:

Specifik information om lomvie’s tilstedeværelse og udbredelse i Danmark:

Lomvien er en almindelig gæst i Danmark i vintermånederne, hvor den søger efter føde langs kystlinjen. Antallet af lomvier kan variere fra år til år afhængigt af fødegrundlaget og vejrmønstrene.

De danske farvande og øer som Skarv og Rømø er kendt for at tiltrække lomvier, der søger efter føde og hviler sig under deres migration.

Vigtige yngleområder og trækruter i Danmark:

Lomvien yngler primært i arktiske og subarktiske områder, og derfor er der ingen kendte yngleområder for lomvien i Danmark.

Trækruterne for lomvien kan variere afhængigt af individuelle fugle og vejrmønstre. Nogle fugle kan migrere langs den danske kystlinje, mens andre kan foretage længere træk til andre dele af Europa.

Sammenligning af lomvie’s status i Danmark med andre lande i Europa og resten af verden:

Lomviens status i Danmark er sammenlignelig med dens status i andre europæiske lande. Den er en almindelig gæst i vintermånederne og kan ses langs kystlinjen og på havet i søgen efter føde.

I andre dele af verden, hvor lomvien yngler, er den mere udbredt og kan danne store kolonier på klippeskær og øer.

lomvie i Europa:

Generel information om lomvie’s forekomst og udbredelse i Europa:

Lomvien er en almindelig ynglefugl i nogle dele af Europa, herunder Norge, Island og Grønland. Den findes også i det nordlige Rusland og andre arktiske områder.

I andre europæiske lande kan lomvien være en sjælden gæst eller en overvintringsfugl langs kystlinjerne.

Regionale forskelle og variationer i antal og forekomst i forskellige europæiske lande:

Antallet og forekomsten af lomvier kan variere i forskellige europæiske lande afhængigt af levesteder og fødegrundlag. I nogle lande kan fuglene være mere almindelige og danne store kolonier, mens de i andre lande kan være sjældne og kun ses som gæster.

De nordlige og vestlige dele af Europa er generelt mere gunstige for lomviens forekomst på grund af deres nærhed til arktiske og subarktiske områder.

lomvie globalt:

Verdensomspændende udbredelse og forekomst af lomvie:

Lomvien har en global udbredelse i arktiske og subarktiske områder i både Nordamerika og Europa. Den findes også i nogle dele af Asien og det nordlige Stillehav.

Den globale population af lomvier er stabil, selvom lokale bestande kan være udsat for trusler som klimaændringer og forstyrrelse af levestederne.

Globale populationstrends og trusler mod lomvie:

Lomviens globale population er stabil, men lokale bestande kan være udsat for trusler som klimaændringer, forurening og ødelæggelse af levestederne. Ændringer i havtemperatur og isdække kan påvirke lomviens yngleområder og fødegrundlag.

Forstyrrelse af lomviens yngleområder kan også have negative konsekvenser for dens reproduktionssucces. Bevaring af lomviens levesteder og overvågning af dens bestand er derfor afgørende for dens overlevelse på lang sigt.

Vigtige levesteder og områder af betydning for lomvie globalt:

Lomvien har sin hovedudbredelse i arktiske og subarktiske områder, hvor den yngler på klippeskær og øer. Disse områder spiller en afgørende rolle i bevarelsen af lomviens bestand og bør beskyttes mod forstyrrelse og ødelæggelse.

Bevaring og forskning:

Bevaringsindsatser og projekter relateret til lomvie:

Der er flere bevaringsindsatser og projekter, der fokuserer på at beskytte lomviens levesteder og bestand. Disse inkluderer etablering af naturreservater, overvågning af bestanden og forskning om fuglens biologi og adfærd.

Bevaringsorganisationer og myndigheder samarbejder for at beskytte lomvien og andre truede fuglearter i arktiske og subarktiske områder.

Overvågningsprogrammer og forskning om lomvie:

Der udføres løbende forskning og overvågning af lomviens bestand og levesteder. Dette omfatter studier af fuglens reproduktionssucces, migration og fødevalg.

Overvågningsprogrammer og forskning er vigtige for at forstå lomviens økologi og trivsel og hjælper med at informere bevaringsindsatser og forvaltning af dens levesteder.

Samarbejde mellem forskere, organisationer og myndigheder for at beskytte og bevare lomvie:

Beskyttelsen og bevarelsen af lomvien involverer samarbejde mellem forskere, bevaringsorganisationer og myndigheder på tværs af landegrænser. Disse aktører arbejder sammen om at udvikle og implementere bevaringsstrategier og politikker.

Sammen kan de bidrage til at sikre lomviens overlevelse og bevare dens unikke levesteder i arktiske og subarktiske områder.

Referencer og yderligere ressourcer:

Henvisninger til bøger, artikler eller videnskabelige publikationer om lomvie’s forekomst og udbredelse:

 • Andersen, L.W., Petersen, I.K., & Nielsen, N.H. (2010). Fugle i felten. Gyldendal.
 • Olsen, K.M., & Larsson, H. (2004). Fugle i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Politikens Forlag.
 • Svensson, L., Mullarney, K., & Zetterström, D. (2009). Fugle i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Gyldendal.

Links til relevante hjemmesider, naturorganisationer eller forskningsprojekter, der fokuserer på lomvie:

 • Den Danske Ornitologiske Forening – www.dof.dk
 • BirdLife International – www.birdlife.org
 • Cornell Lab of Ornithology – www.birds.cornell.edu

Liste over anbefalede bøger eller guides om fuglekiggeri i Danmark, Europa og globalt:

 • Andersen, L.W., Petersen, I.K., & Nielsen, N.H. (2010). Fugle i felten. Gyldendal.
 • Olsen, K.M., & Larsson, H. (2004). Fugle i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Politikens Forlag.
 • Svensson, L., Mullarney, K., & Zetterström, D. (2009). Fugle i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Gyldendal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *